For mer informasjon vedr. saken vennligst ta kontakt med Frank Uthaug på mobilnr. 479 29 120.